Výběrové příbuznosti - Z básní Jiřího Kuběny/.../

Od slunce k slunci,
od luny k luně, a ode hvězd k hvězdám
zní, Bítove, a znovu trvá
Tvůj božský čas, a kdyby i snad
jednou utichl kašny
veselý proud, potom by ještě
nad sutí Tvých slavných zdí
vznášel se Aeolův kvil.

Ty totiž ne lidem,
ale jen bohům, Bítove, vydáváš čirý svůj taj,
od bohů Tvoje místo
k hostinám ticha je vybráno,
a jestliže jednou
k tabuli bohů zde, nepoznán,
zased smrtelník,
neumře, ale bude věčně,
dík Tobě, Bítove, žít.

(Věčný Bítov, 1960)
PŘÍZEŇ BOHŮ

...A vůbec
není takového, kdo zdolal by Olymp
bez pomoci bohů. A každý
zbroje má právě tolik, a takové,
jaké mu třeba... a není
z milostí, darů a vloh
zbytečné nic...

...Kdo pohrdnul jednou
božsky podanou rukou
pohrdl všemi: neb od zbylých víc
chce, než mohou dáti...

...A kdoví, snad ani
přízeň bohů není věčná:
možná se zavírá provždy
jednou odmítnutá dlaň.

(1960)
/.../

...Kdo k Hádu
a kdo zas
k ostrovu putuje blaženců, nemůže znáti
smrtelník, ne jednoho těla
ne jeden je čas, ciferník avšak
jediné žádá si chvíle.

(Víc ani Bůh, 1960)
MALÁ NOČNÍ
HUDBA
(BÍTOVSKÉ)
KAŠNY

A. S. P.

I

Ach, Chceš Se Dopracovat Ráje,
Ty, Jak Mé Srdce Rozkotán ?
Slyš, Pod Okny Ti Kašna Hraje
Jak Bachčisarajskij Fontan.

Chceš Ještě Jednou, Umíraje,
Na Této Zemi Rozbít Stan ?
Chceš Nedosáhnout Konce, Kraje
Nikdy, Ach Ty Ultramontán (Od Něvy Až Po Himalaje)

Jak Pohár, Jako Puklý Džbán,
Od Vlny K Vlně Kolotaje Tak Jako Tichý Oceán,
Jenž S Břehy Každé Něhy Zraje

Snem Obou Indií Až Do Kitaje
- A Žádným Hedvábíčkem! – Omotán (Kdo Nezná Život Pouze Z Knih)
Svůj Východ, Západ, Sever, Jih Konečně Objímaje

II

Ty Jako Tajfun Jenž Se Zdvih
Anebo Jako Arión
Ty Taky, Ach,
Ty On,

Chceš Nově Převyprávět Zázrak Ithaky
Na Kraji Skály, Zuby Drkotaje,
Ach Ty Už Taky Usychající, Ty Stejně Samopašný
Jak Tato Tvoje Noc Uprostřed Máje,

Chceš Také Uslyšet Hlas Mojí Kašny,
Když Harfa Bezestrunná Ach A – Ještě Hraje
Jako Ta Z Rodu Davidova Luna Na Nebi Jež Všechno Tvorstvo Velebí,

Ta TaTam Na Nebi Už, Ach Ta Tam – A Ba I V Nebi –
Trnová Koruna:
Život Je Strašný, Ach – Život Je Krásný:

III

Jen Každou Slast, Jen Každou Hořkost Polykaje,
Poznáš Svou Vlast Na Kraji Země Až, Jen V Bráně Ráje
Carévič Moj,
Pojď Ke Mně –

Spíš?
Spíš Anebo Nespíš, Nebo Mne Neslyšíš
Anebo Sníš /Jen/ Sen /Svůj/ Nekonečný,
Ty Jak Mé Srdce Dávno Rozkotán

Ach já – A Ty:
Srdnatý Vždycky – Nikdy Nesrdečný.
Když Už Se Krátí – Ten Který Se Vrátí !

Tam Pod Okny Nám Život Hraje,
Jen Když Dokonán –
Ach,Život Věčný.
A je !


Má Pomsta Až Z Bachčisaraje:
Tvůj Bachčisarajskij Fontan.
(2004)ZPĚV SOCHY(Hodina Zpěvu)

Memnonův Kolos Šaljapinův Golos
Žákova Bysta : Hlava Mistra
Tomáš Kočan

Kájovi

Tento

Zápas s Andělem

(Mlčení Básníka)I
Magická Hodina!
Chval Každý Duch Hospodina.
Slyším, Jak Roste Tráva:
Něco Končí, Něco Mnohem Krásnějšího Se Začíná.

Něco Krásného Se Loučí, Teprv Loučí, Ještě Loučí, Jak Náhončí S Honci,
Jako Nikdy Dost Chytří Princi s S Hloupými Honzy
A Jako Se Všemi Těmi Měďmi, Cíny, Stříbry A Zlaty Loučí se Bronzy:
Když Tvar Je Vrchovatý,

Tady Na Zemi,
A Z Šera Vylupuje Se Hlava, Aspoň Chvílemi,
Aspoň Chvílemi Báseň, Bázeň Boha A Krása Na Vědomí Se Dává,

A Každý, Každý Tvor, Ptáků Sbor Od Vrabčáka Až Po Ptáka Noha
Chválí Boha Jak Moha, A Neustává, A Neustává
Než Mu Ráj Skane Do Klína


II
To Je ta Chvíle, Ta Hodina, Ta Jediná Pravá,
Kdy Bůh Miluje Sochu A Socha Hocha A Hoch Boha,
Už Každý Hoch A Už Každý Bůh Už I Jen Trochu Toho Jediného Boha
Aspoň Trochu, Ach, Aspoň Trochu,

A:
Krev Skápne Do Vína
Zpěv Po Dechu Lapne
Jak Lev-


Hle Hodina Jak Hříva Stříbroplavá,
Když Ze Tmy Hvězd Vylupuje Se Hlava,
Už Hlava Se Zatmívá, Už Celá Usmívá Se Hlava:

Ve Slávě Těla Orel Či Panna,
Orel Nebo Hlava,
Sfingy Hlava,

III
Hle, Svatá Rodina
Už Celá Na Úprku Jako Jeden Muž Svatá Rodina:
Jak Zlato V Krku,
Jako V Srdci Nůž A Na Rtech Růž,

Jak Sochařova Pěst
(Slovo I Beze Slova
Věčně Znova A NaNovo)
Co Ještě Nám Zazpívá:

Ten, Který
Jest,
Že Jest, Že Jest.


Vrků.Vrků A Vrků A Vrků.
A Už – A Už – A Už.

Vrků I – KuKu.Zasvitává.

(2007)
SKLENĚNÝ KVĚT

U Nohou Slova

Rozbito
Skrze Duchem Svatým Pro
Jirku Danu
Beckenried
15. 7. 2007

Pod Hlavu
Mistra Žáka


I
Nač Plakat: Váza Jednou Rozbitá,
Skleněný Květ,
Vždyť Stále Totéž Slunce Na Každý Den Nově Prosvítá
Skrz Naše Nebe Věčně Modravé I Skrze Ten Náš Stálý Evergreen,
Věčně Zelený Svět,


Dano,
Poslání Magdaleny Skoncováno,
Kostky Vrženy, Slzy Rozlity,
A Nikdo Tady Na Zemi Komu Život Milý V Té Chvíli Líp Se Necítí,

Než Ten, Kdo Směl, Kdo Nakonec Smí Říci Své Ano,
Své Ano, Které Jak Horský Křišťál Třikrát Čárkovaným Cé Navěky Svítí,
K Čemu Všechny Jak Hermelín I Jako Letadla Za Sebou Ve Flotile
Celé Tygrované I Zas Sněhobílé Límce,


Neplač, I Já Už Brzo Přihlásím Se
K Viníkům, Přičten Budu
Ke Kajícím Bídníkům, A Po Mně, Zděděn Po Osudu

II
Zbude Už Jen Ten Skleněný
Květ,
Jednou Neodbytně Flakon Už Rozbitý –
Zákon Starý I Hned Zas Nový Zákon:

Co Platno, Neplač, Naplnili Jsme Zákon, Zákon Lásky, Já I Ty,
Co Platno, Srdce Po Vlasti Stůně,
To Jen Střepy Míří Ke Své Propasti,
Tak Už To Bývá,

Vlasy Ženy A Nohy Muže Touží Už Jen Po Masti,
Když Se Stmívá,
Už Se Připozdívá,

Na Věky Věčnost Se Usmívá, Čas Zívá,
Zbývá Plátno,
Dano,


III
Vše Zúčtováno Už Navěky,
Už Jako Obraz Domalováno, Jak Socha Domodelováno,
To Je Vše Co Po Nás Zbývá,
Neplač, Dano,
Básník Zpívá,
Času Ubývá, Krásy Navěky Přibývá,
Aniž Co Může Být Ubráno,
Co Přidáno Tvému Úžasu,

Teď Když Srdce Stůně
Po Nás Dvou Zbude Už  Jen Vůně
A

- Naplň Se Osude! -
Až Už Nic Nebude
A Až Už Vůbec Nic Nebude


FIN


Teprve Až Když Básník Dozpívá,
Zbyde Vůně,
Zůstane Ještě Vůně,
 Zůstane Vůně Celá Jako Živá,

Tak Jako V Porcelánu
Slůně
Co Se Celé Až Do Krve Zardívá
Jak Po Ránu Slunce O Božím Těle:

Zbývá Jen Vůně,


Ach,


Vůně Zbývá,
Už  Jenom Vůně Zbývá,
Zbývá Vůně,

Vůně Zbývá: Vůně Zpívá.

(2007)TROJÍ ODCHOD DUŠE Z TĚLA

Z Hradu Bítova + Z Hrádečku

Z Kuksu

I. Anděl Smrti Blažené    +    II. Anděl Žalostné Smrti
:
III. Andělu Smrti Šílené

I.
Pavlu Kalábovi
Za Věrné Služby
II.
Václavu Havlovi
Za Odcházení

III.
Kájovi: Žákovi
Za Autoportrét Mistra

I
Kam Odcházíš, Dobrá Duše,
Dobrá Duše Spasená ?
Jako K Nebi Míří Výstřel Kuše,
Jako Svatý Jiří Za Svým Dobrým Druhem, Drakem Kluše,

Jako Zlatým Světlem Hýří Proutí K Zemi Přiklopené Nůše,
Jako Se Pýří Venuše
Rajskou Trávou Na Kolena Sražená,
A Jako Beránky Nám Ovcím Na Pozemské Pouti Nad Hlavami Plavou,

Když Boží Slávou Vše Se Hroutí A Krví Tartarů Se Kalí Ocel Tasená,
Kam Odcházíš, Duše Z Těla,
Kam Odcházíš Z Duše Dobrá Moje Milovaná Duše,

Kam Odcházíš Duše Z Těla, Ach Kam Z Duše Moje Milovaná Duše Milená ?
Kam Odcházíš Jako Ve Dnů Lepších Požehnané Tuše ?
- Do Ráje Jdu, Na Sena.

II
Jako Ve Vodě Se Ztrácí Vrba Shrbená,
Jako K Zemi Zas Se Vrací Nečesané Hrušně Plod, Scvrklý Plod Oškeruše,
Tehdy, Když Vše Se Kácí,
A Jde O Život,

Blíží Se Žatva,
Tíží Černá Tatva,
Ta Tvá, Rozedraná Jak Fiží Čerstvého Strniště,
Řekni, Kam Míříš, Světa Tržiště, Rozmarných Trhů Marnosti Úporný Hosti,

Řekni Kam Míříš, Duše Nebohá, Člověče Ubohá, Chlape Bezduchá,
Ty Přec Ne Bez Viny, Ach Ty Můj Bez Srdce Kluku,
A Jen Ty, Jen Ty Samojediný Jak Ježek V Kleci I Bez Hlavolamu,

Kam Si To Míříš, Kam Padáš Na Tlamu,
Kam, Ach Kam, Že Ty Se Mi Ani Nezapýříš? To je U Boha ! Pojď Ke Mně !
- Do Země, Na Slámu.

III
A Kam Ty Jdeš, Duše Zmýlená,
Kam Ty Patříš, Touhou Boha Šílená Má Lidská Duše ?
Jako Peruť K Obloze Se Vznáší Ptáka Noha,
Jako Vůbec První Národ V Historii Bez Boha Když Češi Straší,

Jako Nelze Mluvit O Poruše
Tam Kde Přirozenost Pádu Tíží Lidská Srdce Jako Kámen Předem Cílená,
Jako Útok Na Ráje Ohradu,
Předem Ztracený Podnik,

A Jako Vodník,
Jenž Pro Smilování Boží I Bez Vína Viny Si Dál Chodí Kání
Mokře V Suše,

Ach Ty Jako Rajského Sena Za Jitra Čerstvě Pokosená,
Krví Zbrocená,
Převrácená Nůše:


FIN

Kam Jsi To Dospěla,
Ty I Proti Vůli Své,  I Kdybys Nechtěla,
Kam Patříš A Komu Patříš,
Ty Přec Ne BezTělá,

Ty Jak Hřích Na Životu,
Ty V Krvi A Potu,
Ach, S Kým Se To Bratříš ?
Kam Patříš A Komu Patříš ?

( Neříkej To Nikomu.)
Pykej,
A Nenaříkej!

Ach Domů,


Už JenDomů!
- Na Kříž, Na Golgotu.

(2007)www.karelzak.cz