Matka Všech Milostí


PANNA MARIA MATKA VŠECH MILOSTÍ
(Santa Maria delle Grazie)
ITÁLIE, RIETI-VAZIA, FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
(Chiesa Santa Maria Assunta)2007, terakota, bíle glazováno, v. 97 cm
Věže Davidova

Věže DavidovaKrálovno Andělů Královno Mučedníků Královno Patriarchů
Královno Andělů Královno Mučedníků Královno Patriarchů

Autor forografií: Václav EttlerVěže Z Kosti Slonové

Věže Z Kosti Slonové
Archo Úmluvy

Archo Úmluvy
Bráno Nebeská

Bráno Nebeská
Dome Zlatý

Dome Zlatý
Panno Dobrotivá

Panno Dobrotivá
Stolice Moudrosti

Stolice Moudrosti
Královno Panen

Královno Panen
Vznešený Stánku Zbožnosti

Vznešený Stánku Zbožnosti
Zrcadlo Spravedlnosti

Zrcadlo Spravedlnosti
Útočiště Hříšníků

Útočiště Hříšníků
Uzdravení Nemocných

Uzdravení Nemocných
Potěšení Zarmoucených

Potěšení Zarmoucených
Příčino Naší Radosti

Příčino Naší Radosti
Hvězdo Jitřní

Hvězdo Jitřní
Růže Tajemná

Růže TajemnáSe sochařem K.Ž. a donátorem P. Zdeňkem Kopřivou

Se sochařem K.Ž. a donátorem
P. Zdeňkem Kopřivou
Kaple farního kostela ve Vazii
Kaple farního kostela ve Vazii
Kaple farního kostela ve Vazii


Autor forografií: Václav Ettler


LITANIE LORETÁNSKÁ
Pane, smiluj se nad námi. – Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš Nás. – Kriste, vyslyš nás.


Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duše Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,


Svatá Maria, - oroduj za nás,
Svatá Boží rodičko,
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko Božské milosti,
Matko nejčistější,
Matko nejcudnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko přemilá,
Matko obdivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitele,
Matko Spasitele,
Panno nejmoudřejší,
Panno ctihodná,
Panno slavná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,
Stolice moudrosti,
Příčino naší radosti,
Stánku duchovní,
Stánku ctihodný,
Vznešený stánku zbožnosti,
Růže tajemná,
Věže Davidova,
Věže z kosti slonové,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Potěšení zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno počatá bez poskvrny hříchu prvotního.
Královno na nebe vzatá,
Královno svatého růžence,
Královno míru,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi.K. Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja.
V. Neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
Modleme se: Bože, jenž jsi zmrtvýchvstáním svého Syna, Pána našeho Ježíše Krista, svět oblažiti ráčil, uděl, prosíme, abychom skrze jeho Rodičku, Pannu Marii, dosáhli radostí věčného života. Skrze téhož Krista, Pána našeho. – Amen.www.karelzak.cz